:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

ชื่อ: จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

6 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย นำโดยนายเจริญ มะโนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร