:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

ชื่อ: กิจกรรมเดินรณรงค์ปวันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

อบต.หนองปลาสะวาย อ. บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และทำป้ายประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เนื่องในวันที่26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ในพื้นที่ตำบลหนองปลาสะวาย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร