:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

ชื่อ: กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด สถานศึกษา และชุมชนด้วยวิถี 5ส

7 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด สถานศึกษา และชุมชนด้วยวิถี 5ส
(กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day)
“โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข”
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร