:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

ชื่อ: โครงการซ่อมแซมบ้าน ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

7 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำโดย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส นายจัก กันทะ ราษฎรบ้านหนองสูน 99 หมู่1 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร