:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

ชื่อ: การประชุมคณกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

14 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

การประชุมคณกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย เพื่อพิจารณา ร่างแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร