:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

ชื่อ: โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร ประจำปี 2566

15 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 15 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ได้รับเกียรติจาก นายวัชชพล บาระมี ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร ประจำปี 2566 โดยผู้เข้าร่วมการอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง จำนวน 38 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร