:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

ชื่อ: วัดสันเจดีย์ริมปิง

26 ส.ค. 2558

รายละเอียด:

วัดสันเจดีย์ริมปิง     
    ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖๓ บ้านหนองปลาสะวาย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๙๐ ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๕ ตารางวา
    วัดสันเจดีย์ริมปิง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐ ตามประวัติการสร้างวัด ที่ดินที่สร้างวัดเดิมเป็นวัดร้างมีเจดีย์เก่าอยู่องค์หนึ่งตั้งอยู่บนสันเขา ในปี พ.ศ.๒๔๖๘ พระครูเฮือน สิริวิชโย จากวัดศรีเตี้ยได้มาทำการบูรณะปฏิสังขรวัดขึ้นใหม่ ตั้งชื่อว่าวัดสันเจดีย์ แต่เนื่องจากวัดตั้งอยู่บนเนินเขา เวลาหน้าฝนทำให้น้ำเซาะดินพัง จำได้ทำการย้าวัดมาจากที่เดิม ๑๐๐ เมตร สถานที่นี้มีเจดีย์เก่าแก่อีกองค์หนึ่ง และมีซุ้มประตูซึ่งได้อนุรักษ์ไว้ และด้ตั้งชื่อวัดว่าวัดสันเจดีย์ริมปิง เนื่องจากตั้งอยู่ไกล้แม่น้ำปิง และในอำเภอบ้านโฮ่ง มีวัดสันเจดีย์อยู่แล้ว โดยมีพระครูเฮือน สิริวิชโย เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ปัจจุบันมีพระครูจันทร์ทิพย์ อินฺทวณฺโณ เป็นเจ้าอาวาส

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร