:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

ติดต่อเรา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
เลขที่ 99/9 หมู่ 8 ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
โทรศัพท์ : 053-978099
โทรสาร (FAX) :  053-978099
สายด่วนนายก อบต : 093-0516252
E-mail : info@nongplasawai.go.th , nongplasawai.lp@gmail.com  
Website : nongplasawai.go.th
Faceboook : อบต. หนองปลาสะวาย

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น