ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สายด่วนนายก 093-0516252

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

อาเซียน

ติอต่อราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

wms

กพร

ศูนย์ข้อมูล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/08/2558
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
305
เดือนที่แล้ว
3,036
ปีนี้
30,738
ปีที่แล้ว
29,578
ทั้งหมด
137,120
ไอพี ของคุณ
44.197.198.214

e-service

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

no gift


-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
-:- ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 
-:- รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
-:- ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 
-:- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 
-:- รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ  
-:- รับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
-:- การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ 
นายเจริญ มโนธรรม นายก อบ.หนองปลาสะวาย ได้เข้าร่วมในการคัดกรองผู้เสพยาเสพติดที่อยู่ในช่วงการควบคุมความประพฤติ
เตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบการประเมินโครงการถังขยะลดโลกร้อนระดับพื้นที่ครัวเรือน ดำเนินการติดตามการจัดทำถังขยะเปียก ในหมู่บ้านสันเจดีย์ริมปิงโดยกำหนดลงพื้นที่ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565
นายกเจริญ มะโนธรรม บันทึกความร่วมมือ mou การดำเนินงาน อปท ปลอดบุหรี่ และขับเคลื่อน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ในพื้นที่ตำบลหนองล่องและ อปท.เครือข่าย
ประชุมรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน วัดหนองเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาสะวาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ห้วยสะแหล หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาสะวาย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข106-บ้านแม่หาดหมู่ที่ 6 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 
-:- แผนจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคมประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองสูน เชื่อมสะพานหนองสูน - ห้วยโจ้ หมู่ ๑ บ้านหนองสูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองสูน เชื่อมสะพานหนองสูน - ห้วยโจ้ หมู่ ๑ บ้านหนองสูน  
-:- ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองสูนเชื่อมสะพานหนองสูน-ห้วยโจ้ หมู่ 1 บ้านหนองสูน 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาตร 2 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธีเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.ถ.5501  
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพัก บ้านห้วยสะแหล หมู่ 5 ตำบลห 
ประกาศราคากลาง
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รหัสสายทาง ลพ.ถ. ๕๐๐๒๒ สายเชื่อมบ้านแม่หาด หมู่ที่ ๖ - บ้านดอยโตน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าพลู กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รหัสสายทาง ลพ.ถ. ๕๐๐๐๘ สายทางหลวง ๑๐๖-อ่างยาว หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอยโตน ตำบลป่าพลู กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร 
-:- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คอนกรีตเสริมเหล็ก) รหัสสายทาง ลพ.ถ. ๕๐๐๖๘ สายบ้านทุ่งม่าน ซอย ๑๓ (อ่างเก็บน้ำทุ่งม่าน) หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งม่าน ตำบลป่าพลู กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน(เมรุ) บ้านป่าพลู หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
-:- โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยหละ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายลพ3106 สายบ้านเกาะทุ่งม่าน-ห้วยแทงใต้หมู่ที่12บ้านเกาะทุ่งม่านตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกววราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.50004สายทางเข้าสุสาน-บ้านแม่หาด หมู่ที่6ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื(e-bidding) 
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ท 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 


แหล่งท่องเที่ยวแม่น้ำปิงเชิงอนุรักษ์
เจดีย์แม่หม้าย
วัดสันเจดีย์ริมปิง
กลุ่มทอผ้าตีนจกกี่ทอมือบ้านหนองปลาสวาย


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูนปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนรัฐบาลไทย