ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สายด่วนนายก 093-0516252

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

อาเซียน

ติอต่อราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

wms

กพร

ศูนย์ข้อมูล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/08/2558
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
82
เดือนนี้
898
เดือนที่แล้ว
2,562
ปีนี้
20,187
ปีที่แล้ว
29,578
ทั้งหมด
126,569
ไอพี ของคุณ
3.235.140.84

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศอธิบดีกรมสรรพกร (ฉบับที่ 41)กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 742) พ.ศ. 2565 18 มี.ค. 2565
2พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.255818 มี.ค. 2565
3ภาษีผลิตภัณฑ์กาแฟ18 มี.ค. 2565
4ภาษีผ้าฝ้าย18 มี.ค. 2565
5คนยื่นภาษีต้องรู้ รายได้แบบนี้ต้องยื่น ภ.ง.ด แบบไหน18 มี.ค. 2565
6checklist ความพร้อมการยื่นภาษี18 มี.ค. 2565

1