ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สายด่วนนายก 093-0516252

ภารกิจผู้บริหาร


facebook

ติอต่อราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

wms

กพร

ศูนย์ข้อมูลสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/08/2558
วันนี้
101
เมื่อวานนี้
103
เดือนนี้
4,208
เดือนที่แล้ว
4,208
ปีนี้
10,070
ปีที่แล้ว
32,349
ทั้งหมด
148,801
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157

e-service

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

no gift


-:- รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
-:-  ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
-:- ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 
-:- สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำพูนใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy) 
-:- ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2566 
-:- บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566-2569  
-:- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 
-:- รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี2566
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมบำเพ็ยประโยชน์ เก็บขยะริมทาง เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
มอบของใช้เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุ,ผู้ป่วยยากไร้,ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านหนองสูนจำนวน4ราย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ได้เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองปลาสะวาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเปตองผู้สูงอายุบ้านหนองสูนและได้เป็นประธานเปิดการเเข่งขัน
นายกอบต.หนองปลาสะวาย ใด้เข้าร่วมประชุมคณะสภาองค์กรชุมชนหนองปลาสะวาย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:-  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านหนองสูน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลาสะวาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข106-บ้านแม่หาดหมู่ที่ 6 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 
-:- แผนจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคมประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองสูน เชื่อมสะพานหนองสูน - ห้วยโจ้ หมู่ ๑ บ้านหนองสูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองสูน เชื่อมสะพานหนองสูน - ห้วยโจ้ หมู่ ๑ บ้านหนองสูน  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาตร 2 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธีเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.ถ.5501  
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพัก บ้านห้วยสะแหล หมู่ 5 ตำบลห 
ประกาศราคากลาง
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รหัสสายทาง ลพ.ถ. ๕๐๐๒๒ สายเชื่อมบ้านแม่หาด หมู่ที่ ๖ - บ้านดอยโตน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าพลู กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รหัสสายทาง ลพ.ถ. ๕๐๐๐๘ สายทางหลวง ๑๐๖-อ่างยาว หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอยโตน ตำบลป่าพลู กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร 
-:- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คอนกรีตเสริมเหล็ก) รหัสสายทาง ลพ.ถ. ๕๐๐๖๘ สายบ้านทุ่งม่าน ซอย ๑๓ (อ่างเก็บน้ำทุ่งม่าน) หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งม่าน ตำบลป่าพลู กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน(เมรุ) บ้านป่าพลู หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
-:- โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยหละ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายลพ3106 สายบ้านเกาะทุ่งม่าน-ห้วยแทงใต้หมู่ที่12บ้านเกาะทุ่งม่านตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกววราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.50004สายทางเข้าสุสาน-บ้านแม่หาด หมู่ที่6ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื(e-bidding) 
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ท 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 


แหล่งท่องเที่ยวแม่น้ำปิงเชิงอนุรักษ์
เจดีย์แม่หม้าย
วัดสันเจดีย์ริมปิง
กลุ่มทอผ้าตีนจกกี่ทอมือบ้านหนองปลาสวาย


สำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์สถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริต