ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ภารกิจผู้บริหาร
facebook

อาเซียน

ติอต่อราชการ

ศูนย์ดำรงธรมม

wms

กพรสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/08/2558
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
172
เดือนนี้
2,222
เดือนที่แล้ว
2,579
ปีนี้
2,222
ปีที่แล้ว
29,578
ทั้งหมด
108,604
ไอพี ของคุณ
107.21.85.250

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภา อบต.หนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256429 เม.ย. 2564
2รายงานการประชุมสภา อบต.หนองปลาสะวาย สมัยสามัญ-สมัยที่ 1 ประจำปี 256415 ก.พ. 2564
3รายงานการประชุมสภา อบต.หนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25633 ธ.ค. 2563
4รายงานการประชุมสภา อบต.หนองปลาสะวาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256328 ก.ย. 2563
5รายงานการประชุมสภา อบต.หนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256325 ส.ค. 2563
6รายงานการประชุมสภา อบต.หนองปลาสะวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 13 ส.ค. 2563
7รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 1 มิ.ย. 2563
8รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256314 ก.พ. 2563
9รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256227 พ.ย. 2562
10รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256227 ก.ย. 2562
11รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256220 ส.ค. 2562
12รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25628 ส.ค. 2562
13รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256214 มิ.ย. 2562
14รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25624 มิ.ย. 2562
15รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256214 ก.พ. 2562
16รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256130 ต.ค. 2561
17รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256123 ส.ค. 2561
18รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 110 ส.ค. 2561
19รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256125 เม.ย. 2561
20รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256112 ก.พ. 2561

12  >> >|