:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

ชื่อ: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รหัสสายทาง ลพ.ถ. ๕๐๐๒๒ สายเชื่อมบ้านแม่หาด หมู่ที่ ๖ - บ้านดอยโตน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าพลู กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ลงประกาศ: 6 ต.ค. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_73_2023_4_12_970486.pdf