:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย

ชื่อ: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รหัสสายทาง ลพ.ถ. ๕๐๐๐๘ สายทางหลวง ๑๐๖-อ่างยาว หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอยโตน ตำบลป่าพลู กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร

วันที่ลงประกาศ: 6 ต.ค. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_74_2023_4_12_986425.pdf